اهداف

اهداف کلی دبیرخانه نشریات

آنچه دبیرخانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به عنوان اهداف کلی خود دنبال می کند، ایجاد فضای مناسب و زمینه سازی جهت فعالیت نشریاتی توسط دانشجویان علاقمند در حوزه های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری و صنفی آنان می باشد. واضح است که برای رسیدن به این هدف کلی باید اهداف دیگری همچون نظم و سامان دهی داخلی دبیرخانه نشریات و تسهیل و تسریع فرآیند انتشار نشریه، از صدور مجوز تا چاپ، توزیع و پیگیری های بعدی را مورد توجه قرار داد.

 

برنامه های کلی دبیرخانه نشریات

۱- اجرای طرح طبقه بندی نشریات توسط کارشناسان متخصص علمی-فرهنگی- اجتماعی –سیاسی و اعطای تسهیلات چاپ مطابق رده بندی هرنشریه.

۲- انتشار دفترچه معرفی برنامه ها، فعالیت ها و سیاست های واحد نشریات در قالب کاتالوگ.

۳- برگزاری جلسات مدیران مسئول و سردبیران اجرای طرح گیشه فروش نشریات در دانشگاه.

۴- برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی در زمینه های مربوط به ارتقاء سطح کیفی نشریات برای مدیران مسوول، سردبیران و اعضاء هیأت تحریریه.

۵- برگزاری کلاسهای صفحه آرایی با نرم افزارهای مختلف به صورت تئوری وعملی و اعطای گواهینامه پایان دوره.

۶- برگزاری کارگاه های خبرنویسی حرفه ای در و اعطای گواهینامه پایان دوره.

۷- برگزاری کلاس مهارت نویسندگی و اعطای گواهینامه پایان دوره.

۸- برگزاری مسابقات تخصصی نشریات، در زمینه های طراحی لوگو، گرافیک و صفحه آرایی و کاریکاتور.

۹- برگزاری مسابقات محتوایی نشریات از قبیل مسابقه مقالات علمی، مقالات تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش و مصاحبه و...

۱۰- تشکیل بانک نرم افزاری نشریات.

۱۱- تجهیز دبیرخانه نشریات، امکانات سخت افزاری مناسب و مورد نیاز واحد نشریات معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

۱۲- ایجاد شرایط مناسب و قانونمند وتلاش در جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در عرصه نشریات دانشجویی

۱۳- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه تسهیلات و تجهیزات به نشریات دانشجویی از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی.

۱۴- بهبود سطح کیفی نشریات دانشجویی وانسجام بخشیدن به انتشار نشریات دانشجویی.

۱۵- تبیین مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت نشریات دانشجویی وانعکاس آن به مسئولان ذیربط.

۱۶- فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط نشریات دانشجویی با یکدیگر در دانشگاهها.

۱۷- افزایش آگاهی دست اندکاران نشریات دانشجویی از حقوق حقه خود و دفاع از آن.